Dziś jest 03 sierpnia 2020 r., imieniny Lidii, Nikodema

Stowarzyszenie „Gmina Jest Wspólna”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o zarejestrowaniu Stowarzyszenia „Gmina Jest Wspólna”. Stowarzyszenie, jest organizacją o charakterze społecznym, bę-dzie kłaść szczególny nacisk na następujące zagadnienia:

1. Skuteczny przepływ informacji.

Rzetelna i pełna informacja o sprawach działalności Gminy buduje zaufanie mieszkańców do władz samorządowych. Stowarzyszenie będzie dążyć do jawnego i przejrzystego funkcjonowania Gminy, m.in. występować, w trybie dostępu do informacji publicznej, o szczególnie ważne informacje z punktu widzenia mieszkańców i je upubliczniać.

2. Praworządność.

Działanie zgodnie z prawem stanowi fundament samorządu lokalnego. Sto-warzyszenie będzie zwracać się do władz samorządowych o wyjaśnianie wszelkich wątpliwości natury formalnej i prawnej, które budzą wśród mieszkańców zainteresowanie lub niepokój. W przypadku nieprawidłowości oraz jakichkolwiek potencjalnych oznak naruszenia prawa przez władze sa-morządowe, Stowarzyszenie będzie podejmować działania w celu jego usu-nięcia, w szczególnych zaś przypadkach kierować wnioski o rozstrzygnięcie do właściwych instytucji nadzorczych lub arbitrażowych.

3. Aktywizacja mieszkańców.

Stowarzyszenie będzie prowadzić działania związane z aktywizacją społecz-ności lokalnej. Głos i inicjatywy mieszkańców mogą i powinny wyznaczać kierunki, w jakich podąża Gmina. Pozytywna energia mieszkańców prze-kształcona w aktywność, stanowi ważny element rozwoju i tworzenia gminy im przyjaznej oraz sprzyja wyborowi skutecznych i przestrzegają-cych prawo władz samorządowych.


Z poważaniem

Przedstawiciel Stowarzyszenia „Gmina Jest Wspólna”


mgr Cezary Piekut
Dane teleadresowe gminy

Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk
tel.: (24) 231-58-61
fax: (24) 231-51-99
e-mail: urzad@czerwinsk.pl

Numer konta bankowego:
Vistula Bank Spółdzielczy
49 9011 0005 0260 0459 2000 0010

Biuletyn Informacji Publicznej
http://czerwinsk.bipgmina.pl/

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://czerwinsk.eboi.pl


© 2006 - 2015 Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl