Dziś jest 03 sierpnia 2020 r., imieniny Lidii, Nikodema

Fundacja rozwoju Czerwińsk nad Wisłą

Fundacja Rozwoju Czerwińska (zarejestrowana 31 października 2007r.)
Jest organizacją pozarządową działającą non-profit. Jej celem jest poprawa jakości życia mieszkańców i wypromowanie Czerwińska jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, wspieranie lokalnych inicjatyw o charakterze kulturalnym i proekologicznym.
Fundacja działa we współpracy z
Urzędem Gminy
Nadwiślańskim Bankiem Spółdzielczym
Towarzystwem Salezjańskim
Towarzystwem Miłośników Ziemi Czerwińskiej
Fundacją im. Danuty Kołodziejskiej
OSP Czerwińsk
WOPR oddział Płock
oraz z lokalnymi szkołami i organizacjami pozarządowym
Główne cele fundacji:
1. Rewitalizacja historycznego obszaru Czerwińska i skarpy Wiślanej
2. Poprawa warunków życia mieszkańców Czerwińska Nad Wisłą w sferze gospodarki komunalnej ochrony powietrza, wody i gleby oraz zapobieganie skutkom zagrożeń ekologicznych.
3. Inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do wykorzystania turystycznego Czerwińska Nad Wisłą i okolic.
4. Upowszechnianie wiedzy o walorach historycznych, przyrodniczych i perspektywach gospodarczych Czerwińska Nad Wisłą
5. Propagowanie idei produkcji i wykorzystania energii odnawialnej, wspieranie działań zmierzających do stosowania w tym zakresie technologii przyjaznych dla środowiska.
6. Skupianie wokół fundacji przedsiębiorców, organizacji gospodarczych, stowarzyszeń i innych osób do wspierania idei propagowanych przez fundację.
7. Propagowanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych i ich wdrażanie.
Mieszkańców i sympatyków gminy Czerwińsk Nad Wisłą zapraszamy do współpracy.
Kontakt:
Fundacja Rozwoju Czerwińska Nad Wisłą
Biuro (czynne w każdą środę w godz. 11:00 - 13:00)
ul. Klasztorna 1 (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej)
09-150 Czerwińsk Nad Wisłą
Tel. 024 231-51-91
tel. 790 527 487
www.fundacjarozwojuczerwinska.pl
Nr konta: Nadwiślański Bank Spółdzielczy 10 9011 0005 0269 5657 2000 0010
Prezes
Maria Ziemkiewicz
Wiceprezes Zarządu
Adam Olechowski
Skarbnik
Leszek Suchenek
Rada Fundacji
Maja Żmigrodzka (przewodnicząca)
Eugeniusz Olechowski (wiceprzewodniczący)
Stanisław Gliszczyński
Rafał Ziemkiewicz
Małgorzata Mertens
Danuta Renz
Feliks Kowalski
Organem sprawującym nadzór jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Dane teleadresowe gminy

Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk
tel.: (24) 231-58-61
fax: (24) 231-51-99
e-mail: urzad@czerwinsk.pl

Numer konta bankowego:
Vistula Bank Spółdzielczy
49 9011 0005 0260 0459 2000 0010

Biuletyn Informacji Publicznej
http://czerwinsk.bipgmina.pl/

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://czerwinsk.eboi.pl


© 2006 - 2015 Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl