Dziś jest 21 stycznia 2020 r., imieniny Agnieszki, Jarosława

Oferta oświatowa

Oferta oświatowa gminy Czerwińsk nad Wisłą.

1. GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ
Uczniowie gimnazjum mają możliwość kontynuacji nauki dwóch języków obcych oraz rozwijania swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań, do których należą: koło matematyczne, historyczne, fizyczne, chemiczne, plastyczne, SKS, część spośród nich prowadzona jest nieodpłatnie przez nauczycieli.
W szkole działa prężnie Samorząd Uczniowski oraz PCK, realizowanych jest szereg projektów, ostatnio np. w ramach grantów, otrzymanych od organizatorów akcji "Szkoła z klasą".
Gminny Zespół Szkół dowozi łącznie 444 uczniów, dożywianiem objętych jest 166 uczniów, z czego 109 obiadów finansuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Największym problemem szkoły są trudne warunki lokalowe, głównie brak pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Obecnie do dyspozycji uczniów jest sala o wymiarach 10x20m., mała salka do gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz 26 izb lekcyjnych różnej wielkości, część to adaptowane ostatnio pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia zajęć w grupach językowych.
Jednak mimo tych trudności staramy się dbać o wszechstronny rozwój uczniów organizując m.in. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, kompensacyjne, rewalidacyjne.
Zarówno szkoła podstawowa jak i gimnazjum od 2004 roku posiadają tytuł "Szkoła z klasą".
2. SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOCISZEWIE
Wszyscy nasi nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje pedagogiczne, dwoje z nich uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego, pozostali są mianowani.
W szkole jest nowa pracownia komputerowa oraz niedawno odnowiona i dobrze wyposażona sala gimnastyczna.
Aktualnie czynimy przygotowania do nadania szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość ta jest zaplanowana na czerwiec bieżącego roku.
3. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W GOŁAWINIE
Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego mimo, iż jest niewielką, wiejską placówką, ma dość bogatą i urozmaiconą ofertę oświatową.
Szkoła w opinii rodziców, uczniów i lokalnej społeczności ma wysoki poziom nauczania wzbogacony różnorodnymi formami pozwalającymi zdobywać wiedzę, rozwijać umiejętności i zainteresowania.
Świadomi tego, że stać w miejscu, znaczy cofać się, próbujemy wspólnie z naszymi uczniami wychodzić światu naprzeciw. Służyć temu mają zajęcia pozalekcyjne, rodzaju: Koło muzyczne, na którym dzieci poznają wielorakie gatunki muzyki, teksty pieśni i piosenek. Także zorganizowana w soboty gra na instrumentach pozwala rozwijać pasje muzyczne. Dla zainteresowanych, może przyszłych dziennikarzy, swoje podwoje otwiera redakcja wydawanej szkolnej gazetki "Echo Szkoły". Z pewnością istotną rolę gra również nauka języka angielskiego, bez którego to, chociażby podstaw, ciężko będzie funkcjonować w przyszłym świecie.
W szkole działa również świetlica, której zajęcia prowadzone są od 7.45 – 8.00, a później od 11.50 – 14.50. Uczniowie, którzy z nich korzystają, mogą przy pomocy nauczyciela odrobić prace domowe, poćwiczyć swoje umiejętności pracy czy zabawy z komputerem.
Nie brakuje również u nas troski nie tylko o ducha, ale i o podniebienie ucznia, działa więc i sklepik, gdzie dziecko może zaopatrzyć się w śniadanie, coś słodkiego lub drobiazgi szkolne. Nie zapominamy przy tym o wychowankach z rodzin uboższych, dla których naszym staraniem a sumptem Gminy przeznaczane są darmowe kanapki na drugie śniadanie.
Pokaźna część naszej szkolnej gromady musi dojeżdżać do szkoły, do której dowozi i odwozi ją szkolny autobus. Dowożenie finansowane jest przez Urząd Gminy w Czerwińsku nad Wisłą.
Jak w każdej grupie, tak i w naszej, są różni uczniowie, o różnych potrzebach intelektualnych i emocjonalnych. Dbamy o to, aby dostosować do nich swoje wymagania. W tym celu, współdziałamy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Płońsku i Nowym Dworze Mazowieckim. Ponadto nasi uczniowie są objęci stałą opieką medyczną pielęgniarek i lekarzy z Ośrodka Zdrowia w Czerwińsku nad Wisłą.
Nasze działania nie zawężają się tylko do terenu szkoły. Rozumiemy, że człowiek uczy się przez doświadczenie, dlatego też uczestniczymy w różnych konkursach gminnych, ogólnopolskich, gdzie uczniowie mają szansę wykazać się, poznać rówieśników.
Współpracując z Fundacją im. Danuty Kołodziejskiej, popieramy swoje szkolne pozalekcyjne starania z Koła muzycznego praktyką, możliwością uczestniczenia w pięknym koncercie; także wyjazdy do Szkoły Muzycznej w Płońsku mają niebagatelny wpływ na młodego uczestnika prezentacji muzycznej.
W zdrowym ciele zdrowy duch! – jak mawia znane polskie porzekadło, więc na terenie szkoły prężnie działa organizacja sportowa – SL SALOS GOŁAWIN. Współdziałając z ORATORIUM, pozyskujemy sprzęt sportowy, organizujemy zawody, letni wypoczynek dla dzieci.
Równie chętnie, jak na zawody sportowe, młodzież chętnie wyjeżdża na wycieczki pozwalające bliżej obcować z kulturą, poznawać urokliwe miejsca Polski, poznawać dziedzictwo regionalne i krajowe.
Nie zapominamy w ferworze własnych zajęć o mieszkańcach naszej miejscowości. Niejedna szkoła staje się dla swojej okolicy centrum zainteresowań. Organizujemy więc imprezy, na które zapraszamy gości do wspólnego świętowania, gdzie jednocześnie możemy wykazać się umiejętnościami śpiewaczymi, recytatorskimi, tanecznymi.
Nie ignorujemy też akcji ogólnopolskich, typu: Sprzątanie Świata, Góra Grosza, gdzie nasi uczniowie uwrażliwiani są na potrzeby innych, na dbałość o Ziemię.
Podsumowując, z pewnością można pracować jeszcze więcej, wszak od tego zależy nasza przyszłość, bo jak wychowamy młode pokolenie, tak nam z nim będzie. Wciąż dokładamy starań, by było jak najlepsze. Jednocześnie wydaje się nam, iż jak na dane warunki, wywiązujemy się z naszych obowiązków względem młodego pokolenia, a i z pewnością dołożymy jeszcze starań, by było jeszcze lepiej.
4. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W GRODŹCU
Atmosfera życzliwości panująca w szkole, opierająca się na wzajemnym szacunku, respektowaniu praw i obowiązków, sprzyja harmonijnemu rozwojowi uczniów. Dzięki wielu ofertom, z jakimi szkoła wychodzi do środowiska lokalnego, jest ona ostoją życia kulturalnego. Dzieci pod opieką nauczycieli wystawiają programy artystyczne związane z ważnymi świętami, wystosowują zaproszenia, które spotykają się z pozytywnym odzewem lokalnej społeczności.
Organizowane są również wycieczki krajoznawcze, wyjazdy na spektakle teatralne, rozrywki sportowe i koncerty. Uczniowie uczestniczą w konkursach i zdobywają nagrody na szczeblu gminnym i powiatowym. W ofercie zajęć edukacyjnych znajdują się koła zainteresowań, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna oraz zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Posiadamy również tytuł Szkoły z klasą. Nasza szkoła jest instytucją przyjazną uczniom, ich rodzicom i nauczycielom.

Dane teleadresowe gminy

Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk
tel.: (24) 231-58-61
fax: (24) 231-51-99
e-mail: urzad@czerwinsk.pl

Numer konta bankowego:
Vistula Bank Spółdzielczy
49 9011 0005 0260 0459 2000 0010

Biuletyn Informacji Publicznej
http://czerwinsk.bipgmina.pl/

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://czerwinsk.eboi.pl


© 2006 - 2015 Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl