Dziś jest 21 stycznia 2020 r., imieniny Agnieszki, Jarosława

Placówki oświatowe

Placówki oświatowe w gminie Czerwińsk nad Wisłą.

Na naszym terenie funkcjonują cztery placówki oświatowye administrowane przez gminną jednostkę organizacyjną – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych:
1. Gminny Zespół Szkół w Czerwińsku nad Wisłą, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum;
2. Szkoła Podstawowa w Chociszewie;
3. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Goławinie;
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grodźcu;
Kształceniem na poziomie szkoły średniej zajmuje się ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ. Informacje o szkole i jej ofercie kształcenia znajdują się na stronie: http://www.powiat-plonski.pl w zakładce edukacja.
1. GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ
Dyrektorem Gminnego Zespołu Szkół w Czerwińsku nad Wisłą od 2015r. jest Anna Zwierzchowska, natomiast funkcje wicedyrektorów pełnią: mgr Elżbieta Malicka i mgr Cezary Drozdowski.
W Gminnym Zespole Szkół w Czerwińsku nad Wisłą zatrudnionych jest 55 nauczycieli, 3 pracowników administracji i 11 pracowników obsługi.
W skład zespołu wchodzą: sześcioklasowa szkoła podstawowa oraz trzyletnie gimnazjum. Szkoła podstawowa liczy 15 oddziałów tj. ,,oddział przedszkolny” dla dzieci w wieku 3-5 lat, dwa oddziały ,,0” oraz 12 klas I-VI. Liczba uczniów - 315.
Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej od klasy IV uczą się dwóch języków obcych tj. języka rosyjskiego w wymiarze 3 godzin tygodniowo i języka angielskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Dodatkowo języka angielskiego i informatyki uczą się w wymiarze 1 godziny tygodniowo, również uczniowie klas I-III.
Gimnazjum liczy 13 oddziałów, w tym jeden dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i lekkim. Uczęszcza do nich 362 uczniów. Ponadto nauczaniem na poziomie gimnazjum objęci są pacjenci Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego w Wólce Przybójewskiej, do których nauczyciele dojeżdżają we własnym zakresie. Łączna liczba nauczycieli gimnazjum to 28 osób.
2. SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOCISZEWIE
Szkoła Podstawowa w Chociszewie liczy 147 uczniów w klasach I – VI, 15 uczniów w oddziale przedszkolnym oraz 13 osób kadry pedagogicznej. Wszystkie zajęcia prowadzone są na pierwszej zmianie, a w ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzony jest chór i koło informatyczne.
3. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W GOŁAWINIE
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Goławinie jest niewielką wiejską placówką. Uczęszcza do niej 104 uczniów. Rada Pedagogiczna liczy 12 nauczycieli, wszyscy z wykształceniem wyższym, jeden nauczyciel dyplomowany, dziewięciu mianowanych i dwóch kontraktowych. Od 2002 roku naszym patronem jest wielki Polak, Prymas Tysiąclecia Kard. Stefan Wyszyński. W 2005 roku nasza szkoła otrzymała tytuł „Szkoła z klasą”.
Szkoła posiada nową pracownię komputerową z 11 stanowiskami uczniowskimi, bibliotekę, 2 boiska sportowe, plac zabaw dla młodszych dzieci, 7 sal lekcyjnych wyposażonych w najważniejsze, niezbędne pomoce naukowe, świetlicę wyposażoną w komputery. Niestety, brakuje sali gimnastycznej.
Na przerwach funkcjonuje szkolny sklepik zaopatrzony w artykuły spożywcze oraz najpotrzebniejsze rzeczy szkolne niezbędne uczniom. Ponadto prowadzona jest akcja dożywiania dzieci.
Szkoła, jako jeden z niewielu ośrodków skupiających uwagę publiczną, poza sprawami do których jako placówka oświatowa jest zobowiązana, proponuje okolicznym mieszkańcom udział w swoim życiu. Dzieci pod opieką nauczycieli wystawiają programy artystyczne związane z ważnymi dla nas świętami i wystosowują zaproszenia, które spotykają się z pozytywnym odzewem lokalnej społeczności.
Ponadto szkoła na miarę swoich i uczniowskich możliwości pomaga swoim wychowankom w aktywnym uczestniczeniu w życiu kulturalnym. Organizowane są wyjazdy na wycieczki krajoznawcze, spektakle teatralne, koncerty.
Uczniowie licznie uczestniczą w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, w których osiągają sukcesy.
Na terenie szkoły działają organizacje: Samorząd Szkolny, Szkolne Koło PCK, Koło misyjne, Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS.
Współpraca z rodzicami układa się bardzo dobrze. Dzięki ich zaangażowaniu zostały odnowione i doposażone sale lekcyjne.
4. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W GRODŹCU
Szkoła Podstawowa w Grodźcu, istniejąca od 1913 r. to mała szkoła z przedwojennymi tradycjami, nasiąknięta historią II wojny światowej. Dzięki patronatowi Jana Pawła II również czasami współczesnymi. Uroczyste nadanie imienia szkoły i poświęcenie sztandaru odbyło się 5 czerwca 1999 r.
Obecnie w szkole uczy się 80 dzieci. Pracuje 13 nauczycieli, w tym 8 pełnoetatowych. Większość to nauczyciele mianowani. Trzy osoby są nauczycielami kontraktowymi, 6 osób odbywa staż na nauczyciela dyplomowanego, 2 osoby już uzyskały ten stopień.
W szkole znajduje się 8 sal lekcyjnych, w tym jedna adaptowana na salę gimnastyczną. Jest również sala komputerowa z dostępem do Internetu, w której znajduje się 8 komputerów.
Do szkoły uczęszczają dzieci z pięciu okolicznych wsi. Jest to teren typowo rolniczy, niektórzy z ich rodziców dodatkowo zatrudnieni są poza rolnictwem.

Dane teleadresowe gminy

Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk
tel.: (24) 231-58-61
fax: (24) 231-51-99
e-mail: urzad@czerwinsk.pl

Numer konta bankowego:
Vistula Bank Spółdzielczy
49 9011 0005 0260 0459 2000 0010

Biuletyn Informacji Publicznej
http://czerwinsk.bipgmina.pl/

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://czerwinsk.eboi.pl


© 2006 - 2015 Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl